Toplumsal Sorumluluk

Toplumsal Sorumluluk

Çevre bilinci ve olgusunu ön planda tutarak, gelecek nesillere temiz ve kullanılabilir bir ortam bırakmak amacıyla, gerekli organizasyonu ve uygulamaları kendi bünyesinde sağlamaktadır. Çevre bilincine uygun üretim yaparak, müşterilerine bu olguyu kalitesiyle kanıtlamak, kaliteyi sürekli geliştirmek ve üretim kaynaklarının optimum kullanımını sağlamak, Fer Reklam'ın ana hedefleri arasındadır. Bu amaca yönelik olarak üretim, montaj ve demontaj alanlarında oluşturulan atık maddeler cinslerine göre toplanarak; geri dönüşümle tekrar kazanılmaları için ilgili kuruluşlara gönderilmektedir.